Taipei Xinyi Christmas คริสต์มาส ไทเป ซินอี้ ไต้หวัน 2021

บรรยากาศไฟคริสต์มาส? ไทเป ย่านซินอี้ ไต้หวัน 2021?? ไฟสวยเหมือนเดิม ช่วงนี้อากาศเย็นๆ เหมาะแก่การออกมาเดินเล่นชิวๆ มาก (ถ้าฝนไม่ตกนะ ฮ่าๆ)✌️

?การเดินทาง
MRT สายสีแดง สถานี Taipei 101 หรือ MRT สายสีฟ้า สถานี Taipei Cityhall

บรรยากาศ คริสต์มาส ไทเป ซินอี้ ไต้หวัน 2021

Leave a Comment

Scroll to Top