ไทเป คริสมาสต์ Taipei Christmas 2020 ไต้หวัน

ไทเป คริสมาสต์ 2020?ใครอยู่ไต้หวัน วันนี้รวมจุด Check-inถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศคริสมาสต์ในไทเป มาให้แล้ว?

ลานรอบอาคาร ไทเป 101 (Taipei 101)

?การเดินทาง
MRT สายสีแดง สถานี Taipei 101
พิกัด: https://g.page/101OB?share

ลานระหว่างห้าง Breeze Nanshan และ ATT4FUN

?การเดินทาง
MRT สายสีน้ำเงิน สถานี Taipei Cityhall หรือ
MRT สายสีแดง สถานี Taipei 101
พิกัด: https://goo.gl/maps/pLEN29hpDquWTENdA

บริเวณลานหน้า H&M Xinyi

?การเดินทาง
MRT สายสีน้ำเงิน สถานี Taipei Cityhall หรือ
MRT สายสีแดง สถานี Taipei 101
พิกัด: https://goo.gl/maps/iXCUQNm4QSLTDvKa8

บริเวณถนนรอบๆ อาคาร Taipei City Hall 

?การเดินทาง
MRT สายสีน้ำเงิน สถานี Taipei Cityhall หรือ
MRT สายสีแดง สถานี Taipei 101
พิกัด: https://goo.gl/maps/WsStRMVhqZLBSv239

ลานด้านบนอาคาร Taipei City Hall Bus Station

?การเดินทาง
MRT สายสีน้ำเงิน สถานี Taipei Cityhall ทางออก2
พิกัด: https://goo.gl/maps/KjMtyUyegDbGetDc6

ลานด้านในห้าง BELLAVITA

?การเดินทาง
MRT สายสีน้ำเงิน สถานี Taipei Cityhall ทางออก3
พิกัด: https://goo.gl/maps/wgv1YfEwqTZ2Cv7PA

สวนสาธารณะข้างสถานี Zhongshan 

?การเดินทาง
MRT สายสีแดง สถานี Zhongshan ทางออก4
พิกัด: https://goo.gl/maps/HDZoJxv7V2wiVdH88

Leave a Comment

Scroll to Top