คริสมาสต์แลนด์ ChristmasLand นิวไทเป ไต้หวัน 2020

รวมจุดถ่ายรูปงาน ChristmasLand นิวไทเป ไต้หวัน ??ปีนี้เมืองนิวไทเปซิตี้ เค้าจัดใหญ่ ครอบคลุมถึง 2สถานีบรรยากาศดีมากๆ ใครอยู่ไต้หวัน วาปมาถ่ายรูปกัน

⏰ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 3 มกราคม 2021

?การเดินทาง
จุดที่1⃣ MRT Banqiao Station (มีงานทุกทางออก)
จุดที่2⃣ MRT Fuzhong Station (ทางออก1,2,3)

เว็บไซต์งาน: https://christmasland.ntpc.gov.tw/en/index.php

❤️IG: instagram.com/thanabank
?Website: brogasis.com
?YouTube: youtube.com/user/thanabank01

ปีนี้เมืองนิวไทเปซิตี้ เค้าจัดใหญ่ ครอบคลุมถึง 2สถานี
จุด1⃣MRT Banqiao Station (มีงานทุกทางออก)
https://goo.gl/maps/xV7kuo54AaTv56Ft6
จุด2⃣MRT Fuzhong Station (ทางออก1,2,3)
https://goo.gl/maps/ipF5kJ813aAUFGj86
บริเวณทางเดินเชื่อมจาก สถานี Banqiao ไปยังอาคาร New Taipei City Government
บริเวณสะพานเชื่อมไปยังห้าง Mega City
พิกัด: https://goo.gl/maps/tsNdzh8kqRjs6z1P7
บริเวณสะพานเชื่อมไปยังห้าง Eslite Spectrum Xinban Store
พิกัด: https://goo.gl/maps/wTKvzSdstnsq7jWr7
บริเวณสวน Shibaluohan Park สถานี Fuzhong
พิกัด: https://goo.gl/maps/A9dzQ6UmaMLgo38G6
บริเวณหน้าอาคาร New Taipei City Police Department สถานี Fuzhong 
พิกัด: https://goo.gl/maps/wg47tZAkn4TLw5oA8
บริเวณหน้าอาคาร New Taipei City Police Department สถานี Fuzhong 
พิกัด: https://goo.gl/maps/wg47tZAkn4TLw5oA8
บริเวณหน้าอาคาร New Taipei City Police Department สถานี Fuzhong 
พิกัด: https://goo.gl/maps/wg47tZAkn4TLw5oA8
บริเวณทางเชื่อมอาคาร Banqiao Bus Station
พิกัด: https://goo.gl/maps/2BjUxVU74AKqYcGM9
บริเวณสี่แยกหลังอาคาร New Taipei City Government
พิกัด: https://goo.gl/maps/ZYAcS31GWvd1HQg28
บริเวณสวนสาธารณะหลังสถานี Banqiao ทางออก 3
พิกัด: https://goo.gl/maps/QJjpdZuRtJ9RXRyF9
บริเวณสวนสาธารณะหลังสถานี Banqiao ทางออก 1 
พิกัด: https://goo.gl/maps/sNKBjUvd4L9Brhz39
บริเวณสะพานเชื่อมอาคาร Banqiao Showtime Cinemas และ Eslite Spectrum Xinban Store
พิกัด: https://goo.gl/maps/QX4vV5d5t1C3E6nC8
บริเวณสถานี Fuzhong ทางออก 3
พิกัด: https://goo.gl/maps/XZYnFZJmEfZDarDP6
บริเวณลาน New Taipei City Government
พิกัด: https://goo.gl/maps/cNttG7urbgbarB866
บริเวณลาน New Taipei City Government
พิกัด: https://goo.gl/maps/cNttG7urbgbarB866
บริเวณลาน New Taipei City Government
พิกัด: https://goo.gl/maps/cNttG7urbgbarB866
Scroll to Top