Sanduo Shopping District ย่านช้อปปิ้ง เกาสง ไต้หวัน

Sanduo Shopping District ย่านช้อปปิ้ง เกาสง ไต้หวัน | มาเกาสงไม่รู้จะไปเดินตากแอร์ที่ไหน แนะนำให้มาย่านนี้ เดินทางง่ายด้วย MRT แถมมีหลายห้างให้เดินเข้าออกเล่นๆ ทั้งห้าง FE21, Sogo, Shin Kong Mitsukoshi และร้านค้าอื่นๆ รอบๆ หรืออีกย่านที่อยากแนะนำ […]

Sanduo Shopping District ย่านช้อปปิ้ง เกาสง ไต้หวัน Read Post »