Weiwuying Sunset Market Strip เกาสง ไต้หวัน

เมื่อวานนี้ไปเดินเล่นตลาด Weiwuying Sunset Market Strip ที่ National Kaohsiung Center for the Arts เมืองเกาสงมา เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันครับ ^^! (อีเว้นท์นี้จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับ) ภายในงานและบริเวณรอบๆงาน บรรยากาศชิลมากๆ สถานที่จัดงานอยู่บริเวณสวนด้านหลังเกาสงอาร์ตเซ็นเตอร์แห่งใหม่ มีการแสดงดนตรี และร้านค้าต่างๆ […]

Weiwuying Sunset Market Strip เกาสง ไต้หวัน Read Post »