Anping Old Fort ป้อมปราการอันผิง เมืองไถหนาน ไต้หวัน

Anping Old Fort ป้อมปราการอันผิง เมืองไถหนาน | อีกหนึ่งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไต้หวัน สมัยชาวดัช (เนเธอแลนด์) ยึดครองไต้หวัน ได้มีการสร้างสถานที่สำคัญหลายแห่ง อย่างเช่น ป้อมปราการอันผิง 安平古堡 หรือ …

Anping Old Fort ป้อมปราการอันผิง เมืองไถหนาน ไต้หวัน อ่านต่อ »