Anping Old Fort ป้อมปราการอันผิง เมืองไถหนาน ไต้หวัน

Anping Old Fort ป้อมปราการอันผิง เมืองไถหนาน | อีกหนึ่งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไต้หวัน สมัยชาวดัช (เนเธอแลนด์) ยึดครองไต้หวัน ได้มีการสร้างสถานที่สำคัญหลายแห่ง อย่างเช่น ป้อมปราการอันผิง 安平古堡 หรือ Anping Old Fort ที่เมืองไถหนาน แห่งนี้ […]

Anping Old Fort ป้อมปราการอันผิง เมืองไถหนาน ไต้หวัน Read Post »

บ้านต้นไม้ Anping Tree House 安平樹屋 ไถหนาน

อีกหนึ่ง Check Point ของไถหนาน ที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องแวะเมื่อมาเยือน ก็คือ บ้านต้นไม้ หรือ Anping Tree House 安平樹屋 เอกลักษณ์ของที่นี่คือ ต้นไม้ที่งอกเลื้อยตามอาคารหลังเก่าที่ถูกทิ้งร้างมานาน จนกลายเป็นสถานที่ที่แปลก และสวยงามแบบนี้ การเดินทางพิกัด : https://goo.gl/maps/cxfAr79Kq5rFjZdR6รถบัสจากสถานี TRA

บ้านต้นไม้ Anping Tree House 安平樹屋 ไถหนาน Read Post »

Scroll to Top